News & Activities
 • pna groups
 • บริษัท กลุ่มพระนคร ยนตรการ
  เป็นบริษัทเกี่ยวกับธุรกิจรถยนต์ครบวงจรที่มีการเจริญเติบโต
  พัฒนาอย่างต่อเนื่อง และมีความมั่นคงสูง ยาวนานมากกว่า 34 ปี
  มีความประสงค์รับสมัครคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ ความสามารถ
  รักความก้าวหน้า พร้อมเข้าเป็นส่วนหนึ่่งในความสำเร็จของเรา
 
Jobs Search
Please select company name
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • ซุปเปอร์ไวเซอร์แผนกซัพพลาย
 
- ชาย อายุ 30 – 45 ปี
- ปวส. - ปริญญาตรี สาขาการบริหารจัดการ
- มีประสบการณ์ด้าน LOGISTICS อย่างน้อย 3 ปี สามารถทำงานกะได้
 
 
 • พนักงานรับรถ / ช่างยนต์ / ช่างไฟฟ้ารถยนต์
 
วุฒิ ปวส. สาขาช่างยนต์
 
 
 • แคชเชียร์ ประจำศูนย์บริการ
 
ปวส. ถึงปริญญาตรี
ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
อายุ 20 ถึง 30 ปี
เพศ หญิง
อาศัยอยู่ กรุงเทพมหานคร(บางเขน,สายไหม)
 
 
 • เจ้าหน้าที่บัญชี (2 อัตรา)
 
รายละเอียดของงาน
- จัดทำใบสำคัญจ่าย
- ปิดบัญชี , จัดทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย
- งานอื่น ๆ มอบหมาย
 
 
 • โฟร์แมนฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ
 
- ชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
- ปวช. – ปวส. สาขาไฟฟ้า / ช่างยนต์ /บริหารจัดการ
- มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี