News & Activities
 • pna groups
 • บริษัท กลุ่มพระนคร ยนตรการ
  เป็นบริษัทเกี่ยวกับธุรกิจรถยนต์ครบวงจรที่มีการเจริญเติบโต
  พัฒนาอย่างต่อเนื่อง และมีความมั่นคงสูง ยาวนานมากกว่า 34 ปี
  มีความประสงค์รับสมัครคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ ความสามารถ
  รักความก้าวหน้า พร้อมเข้าเป็นส่วนหนึ่่งในความสำเร็จของเรา
 
Jobs Search
Please select company name
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • พนักงานขับรถยนต์ (10 อัตรา)
 
รายละเอียดของงาน
- รับรถ-ส่งรถให้ลูกค้า และขับรถให้ผู้บริหารทั้งภาครัฐ-เอกชน

 
 
 • พนักงานแผนกจัดซื้อ (รายเดือน)
 
- ชาย , หญิง อายุ 25 ขึ้นไป
- ปวช. - ปวส. หรือเทียบเท่า
- มีประสบการณ์งานจัดซื้อจัดจ้างอย่างน้อย 3 ปี
 
 
 • พนักงานบุคคล (รายเดือน)
 
- ชาย อายุ 22 – 35 ปี
- ปวส. – ปริญญาตรี สาขาบริหารงานบุคคล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์งานบุคคลอย่างน้อย 1 ปี สามารถทำงานกะได้
 
 
 • โฟร์แมนฝ่ายเทคนิค
 
- ชาย อายุ 30 ปี ขึ้นไป
- ปวช. - ปวส. สาขาช่างกล/ ไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 
 
 • ธุรการ (2 อัตรา)
 
รายละเอียดของงาน
- บันทึกค่าใช้จ่าย ,ติดต่อประสานงาน,ทำเอกสารจัดเก็บเอกสารและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย