News & Activities
 • pna groups
 • บริษัท กลุ่มพระนคร ยนตรการ
  เป็นบริษัทเกี่ยวกับธุรกิจรถยนต์ครบวงจรที่มีการเจริญเติบโต
  พัฒนาอย่างต่อเนื่อง และมีความมั่นคงสูง ยาวนานมากกว่า 34 ปี
  มีความประสงค์รับสมัครคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ ความสามารถ
  รักความก้าวหน้า พร้อมเข้าเป็นส่วนหนึ่่งในความสำเร็จของเรา
 
Jobs Search
Please select company name
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • พนักงานแผนกจัดซื้อ (รายเดือน)
 
- ชาย , หญิง อายุ 25 ขึ้นไป
- ปวช. - ปวส. หรือเทียบเท่า
- มีประสบการณ์งานจัดซื้อจัดจ้างอย่างน้อย 3 ปี
 
 
 • พนักงานขับรถผู้บริหาร
 
วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
 
 
 • ลูกค้าสัมพันธ์ , ประชาสัมพันธ์ , พนักงานธุรการ
 
ชาย/หญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป
วุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขา
 
 
 • ช่างไฟฟ้า/ ช่างกลึง/ ช่างกล/ ช่างเชื่อม (รายเดือน)
 
- ชาย, อายุ 22 – 45 ปี
- ปวช. - ปวส.
- มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี สามารถทำงานกะได้
 
 
 • แคชเชียร์ ประจำศูนย์บริการ
 
ปวส. ถึงปริญญาตรี
ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
อายุ 20 ถึง 30 ปี
เพศ หญิง
อาศัยอยู่ กรุงเทพมหานคร(บางเขน,สายไหม)