News & Activities
 • pna groups
 • บริษัท กลุ่มพระนคร ยนตรการ
  เป็นบริษัทเกี่ยวกับธุรกิจรถยนต์ครบวงจรที่มีการเจริญเติบโต
  พัฒนาอย่างต่อเนื่อง และมีความมั่นคงสูง ยาวนานมากกว่า 34 ปี
  มีความประสงค์รับสมัครคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ ความสามารถ
  รักความก้าวหน้า พร้อมเข้าเป็นส่วนหนึ่่งในความสำเร็จของเรา
 
Jobs Search
Please select company name
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • ซุปเปอร์ไวเซอร์แผนกพ่นสี /ซ่อมสี
 
- ชาย อายุ 30 – 45 ปี
- ปวส.- ปริญญาตรี(วศบ. เคมี)
- มีประสบการณ์งานพ่นสี/ซ่อมสีรถยนต์อย่างน้อย 3 ปี
- สามารถควบคุมดูแลการพ่นสี/ซ่อมสีและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในสายงานได้เป็นอย่างดี
- สามารถทำงานกะได้
 
 
 • พนักงานฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ (รายเดือน)
 
- ชาย, หญิง อายุ 18 – 35 ปี
- ม.6 ขึ้นไป
- มีประสบการณ์งาน QA., QC. อย่างน้อย 2 ปี สามารถทำงานกะได้
 
 
 • พนักงานแผนกจัดซื้อ (รายเดือน)
 
- ชาย , หญิง อายุ 25 ขึ้นไป
- ปวช. - ปวส. หรือเทียบเท่า
- มีประสบการณ์งานจัดซื้อจัดจ้างอย่างน้อย 3 ปี
 
 
 • ผู้จัดการฝ่ายตลาด
 
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้้นไป สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านการบริหาร และวิเคราะห์ วางแผนการตลาดอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 
 
 • พนักงานอะไหล่ (สาขาเกษตรตัดใหม่)
 
คุณสมบัติ
- เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิ ปวช.ถึง ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้องกับช่างยนต์
- ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
- ทำงานเป็นกะได้ (ศูนย์เปิดบริการ จ.-อา. 7.00 - 19.00 น.)
- หากมีประสบการณ์จากศูยน์บริการซ่อมรถยนต์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ
**เปิดโอกาสพิจารณานักศึกษาจบใหม่